Trauma

Trauma veroorzaakt veel lijden. Jarenlang kunnen ze ons onderhuids chronisch belasten, ons doen vervreemden van onszelf en de anderen.  
Als we spreken over trauma dan kunnen we dit opdelen in 2 types. Het Type 1 trauma of kortdurende traumatische gebeurtenis worden gekenmerkt door acuut levensgevaar en een plots en onverwacht optreden. Bv. getuige of slachtoffer zijn van natuurrampen, ongevallen, overval, verkrachting,...
Type 2 trauma of langdurige, herhaalde trauma's zijn gebeurtenissen die onvoorspelbaar zijn en chronisch. 
Bv fysieke mishandeling, seksueel misbruik, meerdere verkrachtingen, emotionele verwaarlozing, pesten,...