Rouw 

Afscheid nemen van een dierbare tijdens een slepend ziekteproces of bij een overlijden kan je leven helemaal doen vastlopen en verstillen. De leegte, de pijn en het gemis sluimeren zachtjes of draven stormend binnen. Heel snel aanwezig of pas jaren later manifesterend.

Je kan bij mij terecht voor psychologische begeleiding rond

  • Rouw bij sterfte: je bent een dierbare verloren
  • Verlaat verdriet: Je bent als kind of puber een ouder of beiden ouders, een zus/broer of een betekenisvol persoon voor jou verloren door sterfte 
  • Fysieke en emotionele afwezigheid van een moeder: Doorheen je leven heb je weinig tot geen contact gehad met je moeder. Je groeide als kind op bij pleegouders of in een adoptiegezin


Leven en dood zijn onafscheidelijk. Ieder mens wordt vroeg of laat geconfronteerd met de sterfelijkheid van het bestaan. Op het ene moment zie je het gebeuren op afstand, een andere keer is het zeer nabij. 

Rouwen als reactie op het verlies is een uniek proces en gebeurt grotendeels in stilte en ook in eenzaamheid. Het blijft in je leven verweven en kan soms zeer veel energie van je vergen.  Tijdens individuele gesprekken wil ik graag jou ondersteunen, stap per stap op jouw tempo.
Er wordt ruimte geboden om te mogen spreken en te ontladen. Het zal je ook meer duidelijk worden wat de symptomen van rouw zijn en hoe deze bij jezelf herkennen, welke soorten rouw er bestaan en hoe je verder kan gaan met verlies.