EMDR - individueel

Wat is EMDR en voor wie?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation Reprocessing. Het is een wetenschappelijk erg effectieve individuele behandelmethode die toegepast wordt bij mensen die langdurig last blijven ondervinden van de gevolgen van een schokkende ervaring.

Aanhoudende klachten na een traumatische gebeurtenis zijn vaak terugkerende beelden, prikkelbaarheid, slaapmoeilijkheden, concentratieproblemen, hyperalertheid, verminderde belangstelling, negatieve gedachten en gevoelens, nachtmerries, vermijdingsgedrag. Deze klachten vallen onder een posttraumatische stressstoornis, afgekort PTSS. Dit zijn normale reacties op een abnormale situatie. Klachten kunnen zich duidelijk manifesteren vlak na de ingrijpende gebeurtenis, maar kunnen soms ook jaren later meer naar de oppervlakte komen.

PTSS kan ontstaan na een verkeersongeval, een ramp, een overval, pesterijen, seksueel geweld (verkrachting, seksueel misbruik, ongewenste intimiteiten), intra familiaal geweld, narcistische mishandeling,…


Hoe ziet een behandeling eruit?

Een EMDR behandeling is vaak kortdurend en verloopt in fasen. We starten de behandeling met een verkennend gesprek waar de aandacht vooral gelegd wordt op de oorzaken en de achtergrond van de klachten. De psycho-sociale geschiedenis wordt bekeken en de moeilijke ervaringen worden gebundeld. Er wordt tevens ruimte gemaakt voor psycho-educatie.

De volgende fase wordt de stabilisatie fase genoemd. Hoe ga jij om met je emoties? Er wordt een balans opgemaakt van de huidige adequate tools die gebruikt worden door jou om jezelf tot rust te brengen. We breiden deze technieken verder uit zodanig dat je tijdens en na de EMDR voldoende handvaten hebt om jezelf te sturen en je veilig te voelen. Stabiliteit bevordert het herstel van je trauma.

Vervolgens starten we met het verwerkingsproces. Er zal je eerst gevraagd worden om terug te denken aan een beeld van de traumatische gebeurtenis met de bijhorende gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Tegelijkertijd zal er een afgeleide stimulus komen. Dit kan de bewegende hand zijn van de therapeut vóór je ogen, geluiden via een koptelefoon, trillingen in je handen of tikken op je knieën. We kiezen samen de gepaste stimulus voor jou. De stimulus wordt afwisselend links en rechts gegeven wat ervoor zorgt dat de linker en rechterhersenhelft wordt geactiveerd. Dit brengt een stroom van gedachten, beelden, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen op gang. Vervolgens zal je gevraagd worden om aan te geven wat er in je omgaat. Hoe langer hoe meer verliest het beeld aan emotionele lading en treedt er rust op.

In de laatste fase, de integratiefase wordt er geleerd om de traumatische ervaring(en) een plek te geven in je dagelijks leven.


Wat zijn de verwachte effecten?

De bilaterale stimulatie (het alternerend aanbieden van tikken, …) zorgt ervoor dat de emotionele lading die gekoppeld is aan de gebeurtenissen zijn kracht verliest. Hierdoor kan je de gebeurtenis makkelijker bekijken. De beelden worden waziger, kleiner en het lichaam wordt rustiger en de gedachten veranderen. Er komen nieuwe inzichten en de gebeurtenis wordt minder bedreigend ervaren. De traumatische gebeurtenis wordt zo langzamerhand beter geïntegreerd in je leven.

Hoe werkt EMDR therapie precies?

EMDR zorgt ervoor dat de traumagerelateerde informatie zoals beelden, betekenissen, emoties en lichamelijke sensaties die opgeslaan zijn, meer toegankelijker worden en het verwerkingssysteem geactiveerd wordt. Het werkgeheugen dat instaat voor het ophalen en opslaan van herinneringen uit het lange termijn geheugen heeft een beperkte capaciteit en geraakt overbelast als er meerdere taken worden uitgevoerd. Zo zal de combinatie van het ophalen van traumatische herinneringen en de bilaterale stimulatie ervoor zorgen dat het werkgeheugen niet meer naar behoren kan werken. Hierdoor zal de emotionele lading verbonden aan het traumatische beeld, aan intensiteit verminderen en kan er een andere gewijzigde betekenisverlening komen die vervolgens zal worden opgeslaan in het lange termijn geheugen.

Bijwerkingen van EMDR?

Na een EMDR sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Het is mogelijk dat je je na een sessie erg moe voelt en dat je het idee hebt even geen controle te hebben. Het is ook mogelijk dat er opnieuw beelden of bijkomende herinneringen en gevoelens opborrelen. Een geruststelling is dat deze opflakkeringen helemaal normaal zijn en niet langer dan 3 dagen aanwezig zullen zijn. Een nieuw evenwicht van rust zal geïnstalleerd worden. Het is aangeraden om een dagboek bij te houden van hetgeen opkomt. Dit kan dan in een volgende sessie verder opgenomen worden.