Demo

Groepstraining

ACT of  'Acceptance and Commitment Therapy' behoort tot één van de nieuwe wetenschappelijk onderbouwde therapievormen binnen de gedragstherapie. Het uitgangspunt van ACT is dat pijn en lijden inherent verbonden zijn aan het leven. Vaak trachten we pijnlijke gedachten en gevoelens te controleren door deze te vermijden of er tegen te vechten. Dit vergt veel tijd en energie en bovendien biedt dit op lange termijn weinig of zelfs geen succes. Het weerhoudt je een waardevol en vitaal leven te leiden. Het doel van ACT is te komen tot aanvaarding van hetgeen niet te veranderen is en om los te komen van belemmerende gedachten over jezelf en de anderen. Vanuit een acceptatiegerichte houding tegenover je ongemak, een leven creëren dat overeenkomt met wat jij belangrijk vindt en dat jou energie geeft. 

De cursus wordt in een kleine groep gegeven zodanig dat de veiligheid kan gewaarborgd blijven. In de sessies wordt gewerkt met allerhande cartoons, metaforen, verhalen en ervaringsgerichte oefeningen. Ook mindfulness wordt toegepast. Er worden concrete handvatten aangereikt die je leren hoe om te gaan met vervelende gedachten, gevoelens en gewaarwordingen zodanig dat dit niet meer je leven overheerst en bepaalt. Je wordt uitgenodigd om te onderzoeken wat er toe doet in je leven en daar daadwerkelijk ook actie in te ondernemen.

Je ontvangt een intakevragenlijst die vóór de start van de training dient ingevuld te worden. Op die manier kan een goede afstemming gebeuren tussen jouw vraag/probleem en het cursusaanbod. Ook wordt er zo nagegaan of er eventuele tegenindicaties zijn voor het volgen van de groepscursus. Bijkomend kan er, indien nodig een intakegesprek gepland worden. 

De training is gespreid over 8 weken, 2u per week. 

Aanmelden kan via het contactformulier op de website of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.