Demo
Individuele begeleiding HTML Editor - Full Version

De begeleiding wordt opgestart met een intakegesprek. Dit gesprek is een eerste kennismaking waarbij de klachten in kaart worden gebracht en de hulpvraag wordt geconcretiseerd. Ook de vaardigheden, capaciteiten en het sociale netwerk waar u deel vanuit maakt, komen aan bod. Daarnaast wordt stilgestaan bij de verwachtingen van de begeleiding en trachten we deze op elkaar af te stemmen.  
In de verdere gesprekken worden de moeilijkheden verder uitgediept en geanalyseerd. De interventies zijn gebaseerd op gedragscognitieve principes. De technieken worden flexibel aangewend en afgestemd op uw noden en mogelijkheden.

Het doel van de begeleiding is de klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken en te komen tot nieuwe perspectieven en inzichten omtrent uw individueel en relationeel functioneren. Betekenissen van het gedrag, gevoelens en lichamelijke sensaties zullen helderder worden. Dit alles brengt verandering teweeg op zulke manier dat u opnieuw zin en richting zal kunnen geven aan uw leven.

Op regelmatige basis wordt de begeleiding geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.  De duur van de begeleiding ligt niet vast en is afhankelijk van de aard van de problemen, van uw wensen en het verloop van het therapeutisch proces.