Demo

Tarieven

Individuele begeleiding

Het tarief voor een individuele gesprek bedraagt 70 euro voor 60 minuten. De betaling gebeurt contant en op het einde van iedere consultatie.

Voor het opmaken van een uitgebreid verslag bedraagt het tarief 50 euro.

Gedeeltelijke terugbetaling van hulp verstrekt door een erkend klinisch psycholoog, is afhankelijk van de mutualiteit waar u bent aangesloten. Voor verdere info kan u best contact opnemen met uw ziekenfonds.

Gelieve afspraken tijdig af te zeggen indien u belet bent. Afspraken die niet 48 u op voorhand telefonisch worden geannuleerd, worden aangerekend. De eerste gemiste/niet tijdig geannuleerde afspraak bedraagt 30€, voor de volgende gemiste/niet tijdig geannuleerde afspraken wordt telkens 70€ in rekening gebracht.

ACT groepstraining

Voor de 8 wekentraining in groep bedraagt het inschrijvingsgeld 290 € (2u per sessie, inclusief trainingsmateriaal en drank). De opeenvolgende sessies vormen één geheel en kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden. Aanwezigheid bij alle sessies is aangewezen. Het aantal plaatsen is beperkt.

Het vroegtijdig stopzetten van de training na de start is niet mogelijk tenzij het voorleggen van een medisch attest en mits betaling van een administratieve kost van 50€.